Tijdelijk onderwijs aan huis

 T.O.A.H. staat voor tijdelijk onderwijs aan huis.

Het onderwijs aan huis start:

* Voor een langdurig ziek kind vanaf het moment dat het  kind 21 dagen na elkaar afwezig is.

* Voor een chronisch ziek kind vanaf het moment dat het kind 9 halve dagen afwezig is geweest.

lenacollage