Ondersteuningsnetwerk type 2

Vanaf 1 september 2017 wordt de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs anders georganiseerd. Gewone en buitengewone scholen bundelen vanaf dan hun kennis en ervaring. De samenwerking tussen gewone en buitengewone scholen wordt verder versterkt. Zo kunnen ze leerlingen en hun leraren(teams) nog beter ondersteunen.

Concreet betekent dit dat sommige ervaren leerkrachten en paramedici uit onze school worden uitgezonden voor het begeleiden van leerlingen en/of leerkrachtenteams in het gewoon basisonderwijs.

Ondersteuning type 2 Oost-Vlaanderen  -  on2o

Een samenwerking tussen alle scholen BuO type 2 Oost-Vlaanderen.

Ouders van kinderen met een (gemotiveerd) verslag type 2 kiezen samen met de reguliere school vanuit welke BuO-school ze ondersteuning willen voor het kind. Deze ondersteuning is netoverschrijdend en kan gedurende de hele schoolloopbaan aangeboden worden. De ondersteuning vindt plaats binnen fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. Er is tevens een nauwe samenwerking met de ondersteuningsnetwerken. Dit vanuit de visie dat we allen ondersteuning bieden om ‘inclusie’ te realiseren.

De coördinatoren on2o zijn:

  •  Sofie Pringels, voltijds coördinator vanuit BuBaO De Vinderij
  •  Nele Dhont, halftijds coördinator vanuit BuSo Binnenhof – halftijds ondersteuner
  •  Mieke Meire, halftijds coördinator vanuit Styrka – halftijds pedagogisch begeleider met specifieke opdracht IAC Vlaanderenbreed