Expertisenetwerk

Vanaf 1 september 2017 wordt de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs anders georganiseerd. Gewone en buitengewone scholen bundelen vanaf dan hun kennis en ervaring. De samenwerking tussen gewone en buitengewone scholen wordt verder versterkt. Zo kunnen ze leerlingen en hun leraren(teams) nog beter ondersteunen.

Concreet betekent dit dat sommige ervaren leerkrachten en paramedici uit onze school worden uitgezonden voor het begeleiden van leerlingen en/of leerkrachtenteams in het gewoon basisonderwijs.